Dostawa

Dostawa towaru

Zamówione towary dostarczane są w postaci przesyłki kurierskiej/pocztowej. Przeciętny czas oczekiwania na zamówione artykuły wynosi od 36 godzin chyba że strony umówią się inaczej.

W przypadku, gdy aktualnie nie dysponujemy którymś z zamówionych towarów, zostanie on przesłany później, natychmiast po uzupełnieniu stanów magazynowych, a całość zamówienia zrealizowana będzie wówczas w dostawach częściowych. W takim wypadku opłatę za przesyłkę liczymy według wartości całego zamówienia a przesyłkę uzupełniającą wysyłamy na własny koszt. Gdy nie możemy wysłać zamówionego towaru, niezwłocznie o tym powiadomimy. Sprzedającym jest:

TG Ersatzteile Polska Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin Firma TG Ersatzteile Polska Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000131791Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd w Lublinie. Numer Identyfikacji Podatkowej: 946-23-62-587. Do cen produktów należy doliczyć podatek VAT.